Entradas

Avantatges de les noves tecnologies

Imagen
Les noves tecnologies agrupem en tres àrees: la informàtica, el vídeo i la telecomunicació, amb interrelacions i desenvolupaments a més d'una àrea.

Hi ha una confusió en identificar les noves tecnologies amb la informàtica per la presència de microprocessadors en gairebé tots els nous aparells, com els patinetes electricos Cecotec baratos i per la funció que té aquesta en la societat actual. Fan referència també al desenvolupament tecnològic en el disseny de processos, programes i aplicacions.

El gran salt de la informàtica ho va suposar el desenvolupament de microxips. El primer ordinador (1946) ocupava una gran sala, avui una calculadora científica de butxaca és més potent que aquest ordinador.


La memòria d'un ordinador es mesura en bytes. Cada vegada es poden fabricar ordinadors més petits, més potents i que consumeixen menys. Un canvi espectacular es produeix amb els sistemes òptics d'emmagatzematge d'informació (CD-ROM) i s'investiguen altres de nous.

Els avenço…

Les tecnologies de la informació i les comunicacions

Imagen
Conegudes amb les sigles TIC, són el conjunt de mitjans (ràdio, televisió i telefonia convencional) de comunicació i les aplicacions d'informació que permeten la captura, producció, emmagatzematge, tractament, i presentació d'informacions en forma de veu, imatges i dades contingudes en senyals de naturalesa acústica, òptica o electromagnètica. Les TIC inclouen l'electrònica com a tecnologia base que suporta el desenvolupament de les telecomunicacions, la informàtica i l'audiovisual, que s'aprofiten productes com el robot Conga 3090 barato, que inclou la última tecnologia.

Els seus principals components són: el factor humà, els continguts de la informació, l'equipament, la infraestructura material, el programari i els mecanismes d'intercanvi electrònic d'informació, els elements de política i regulacions, i els recursos financers.
En la societat actual es reconeix el paper exercit per les tecnologies de la informació com a nucli central d'una trans…